Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies klikając przycisk Ustawienia. Aby dowiedzieć się więcej zachęcamy do zapoznania się z Polityką Cookies oraz Polityką Prywatności.
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Poniedziałek, 22 kwietnia 2024
Imieniny: Kaja, Leon, Łukasz
pochmurno
-2°C

Dotacje

Zarządzenie Nr 443/2024

Burmistrza Trzciela

z dnia 26 stycznia 2024 roku

w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na wykonanie zadania publicznego w ramach programu współpracy Gminy Trzciel z organizacjami pozarządowymi w 2024 roku

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2023 poz. 40, zm. Dz. U. z 2023 poz. 572, 1463, 1688), art. 15. ust. 2h i 2j, ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. 2023 poz. 571), §11. ust. 6 i 7 Uchwały Nr XLVII/364/2023 Rady Miejskiej w Trzcielu z dnia 23 listopada 2023 r. w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Trzciel z organizacjami pozarządowymi w 2024 roku (Dziennik Urzędowy Woj. Lubuskiego z 28.11.2023r., poz. 2860), oraz pkt. VI.3 Ogłoszenia Burmistrza Trzciela nr PG.524.1.2023.RKa z dnia 29.12.2023r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2024 roku zadania publicznego realizowanego przez organizacje pozarządowe oraz podmioty określone w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zarządzam, co następuje:

§ 1. Na podstawie przeprowadzonego otwartego konkursu ofert na wykonanie zadania publicznego w ramach  programu współpracy Gminy Trzciel z organizacjami pozarządowymi w 2024 roku pn.:

Zadanie 1. Rozwój społeczności lokalnych w Gminie Trzciel

po zapoznaniu się z opinią Komisji Konkursowej zawartą w Protokole z Posiedzenia Komisji Konkursowej z dnia 25.01.2024r., organizacje, których oferty zostały rozpatrzone pozytywnie i którym przyznaję dotację na realizację zadania to:

1) Stowarzyszenie „Chociszewo – Wspólna Przyszłość” – 4 000,00 zł (wnioskowana kwota 4 000,00 zł)

§ 2. Do sprawowania kontroli merytorycznej i finansowej nad realizacją zadania wyznaczam pracownika Referatu Gospodarki i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Trzcielu – podinspektora ds. promocji.

Burmistrz Trzciela

/-/ Jarosław Kaczmarek


Zarządzenie Nr 444/2024

Burmistrza Trzciela

z dnia 26 stycznia 2024 roku

w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania z zakresu rozwoju sportu w Gminie Trzciel w 2024 roku

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2023 poz. 40, zm. Dz. U. z 2023 poz. 572, 1463, 1688), oraz pkt. VI.6 Ogłoszenia Burmistrza Trzciela nr PG.524.2.2023.RKa z dnia 29.12.2023r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania z zakresu rozwoju sportu w Gminie Trzciel w 2024 roku, zarządzam, co następuje:

§ 1. Na podstawie przeprowadzonego otwartego konkursu ofert na wykonanie zadania publicznego z zakresu rozwoju sportu w Gminie Trzciel w 2024 roku pn.:

Prowadzenie szkolenia sportowego oraz organizacja i udział w zawodach i rozgrywkach sportowych

po zapoznaniu się z opinią Komisji Konkursowej zawartą w Protokole z Posiedzenia Komisji Konkursowej z dnia 25.01.2024r., organizacje, których oferty zostały rozpatrzone pozytywnie i którym przyznaję dotację na realizację zadania to:

1) Miejsko Gminny Ludowy Klub Sportowy „ORLĘTA” Trzciel – 39 000,00 zł (wnioskowana kwota 49 700,00 zł),

2)  Klub Sportowy „CHROBRY” Brójce – 39 000,00 zł (wnioskowana kwota 47 100,00 zł),

3) Stowarzyszenie Klub Sportowy Judo „DRAGON” Trzciel – 8 500,00 zł (wnioskowana kwota 11 350,00 zł),

4) Fundacja Piotra Reissa Poznań – 8 500,00 zł (wnioskowana kwota 13 300,00 zł).

§ 2. Do sprawowania kontroli merytorycznej i finansowej nad realizacją zadania wyznaczam pracownika referatu Gospodarki i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Trzcielu – podinspektora ds. promocji.

Burmistrz Trzciela

/-/ Jarosław Kaczmarek


Na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. 2023 poz. 571), oraz na podstawie § 11 Uchwały Nr XLVII/364/2023 Rady Miejskiej w Trzcielu z dnia 23 listopada 2023 r. w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Trzciel z organizacjami pozarządowymi w 2024 roku (Dziennik Urzędowy Woj. Lubuskiego z 28.11.2023r., poz. 2860), Burmistrz Trzciela przyznał w trybie bezkonkursowym dotacje na realizację zadań publicznych w ramach programu współpracy Gminy Trzciel z organizacjami pozarządowymi w 2024 roku następującym organizacjom:

1. Stowarzyszenie Chociszewo – Wspólna Przyszłość – Upowszechnianie kultury fizycznej wśród mieszkańców Gminy Trzciel – Organizacja biegu ulicznego Tropem Wilczym w Trzcielu w 2024 roku – dotacja 2 500,00 zł

2. Uczniowski Klub Sportowy OBRA Trzciel - Upowszechnianie kultury fizycznej wśród mieszkańców Gminy Trzciel - Turniej piłki ręcznej - dotacja 5 000,00 zł

3. Koło Gospodyń Wiejskich w Brójcach - Upowszechnianie kultury, sztuki, ochrony dóbr i dziedzictwa narodowego wśród mieszkańców Gminy Trzciel - Makramy i inne cuda ze sznurka - dotacja 2 000,00 zł

Burmistrz Trzciela

/-/ Jarosław Kaczmarek


DO GÓRY
Dziękujemy, teraz zawsze będziesz na bieżąco!
Przeglądasz tę stronę w trybie offline.
Przeglądasz tę stronę w trybie online.