Piątek, 09 czerwca 2023
Imieniny: Anna, Pelagia, Felicjan
pochmurno
29°C
Kliknij aby, przetłumaczyć stronę za pomocą Google Tłumacz

Dotacje

Zarządzenie Nr 340/2023

Burmistrza Trzciela

z dnia 23 stycznia 2023 roku

w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na wykonanie zadania publicznego w ramach  programu współpracy Gminy Trzciel z organizacjami pozarządowymi w 2023 roku

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559, zm. Dz. U. z 2022 r. poz. 583, 1005, 1079, 1561), art. 15. ust. 2h i 2j, ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. 2022 poz. 1327, zm. Dz. U. z 2022 poz. 1265, 1812), §11. ust. 6 i 7 Uchwały Nr XXXVIII/279/2022 Rady Miejskiej w Trzcielu z dnia 17 listopada 2022 r. w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Trzciel z organizacjami pozarządowymi w 2023 roku (Dziennik Urzędowy Woj. Lubuskiego z 25.11.2022r., poz. 2363), oraz pkt. VI.3 Ogłoszenia Burmistrza Trzciela nr PG.524.1.2022.RKa z dnia 21.12.2022r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2023 roku zadania publicznego realizowanego przez organizacje pozarządowe oraz podmioty określone w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zarządzam, co następuje:

§ 1. Na podstawie przeprowadzonego otwartego konkursu ofert na wykonanie zadania publicznego w ramach  programu współpracy Gminy Trzciel z organizacjami pozarządowymi w 2023 roku pn.:

Zadanie 1. Rozwój społeczności lokalnych w Gminie Trzciel

po zapoznaniu się z opinią Komisji Konkursowej zawartą w Protokole z Posiedzenia Komisji Konkursowej z dnia 20.01.2023r., organizacje, których oferty zostały rozpatrzone pozytywnie i którym przyznaję dotację na realizację zadania to:

1) Stowarzyszenie „Chociszewo – Wspólna Przyszłość” – 4 000,00 zł (wnioskowana kwota 4 000,00 zł)

§ 2. Do sprawowania kontroli merytorycznej i finansowej nad realizacją zadania wyznaczam pracownika Referatu Gospodarki i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Trzcielu – podinspektora ds. promocji.

Burmistrz Trzciela

/-/ Jarosław Kaczmarek


Zarządzenie Nr 341/2023

Burmistrza Trzciela

z dnia 23 stycznia 2023 roku

w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania z zakresu rozwoju sportu w Gminie Trzciel w 2023 roku

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559, zm. Dz. U. z 2022 r. poz. 583, 1005, 1079, 1561), oraz pkt. VI.6 Ogłoszenia Burmistrza Trzciela nr PG.524.2.2022.RKa z dnia 21.12.2022r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania z zakresu rozwoju sportu w Gminie Trzciel w 2023 roku, zarządzam, co następuje:

§ 1. Na podstawie przeprowadzonego otwartego konkursu ofert na wykonanie zadania publicznego z zakresu rozwoju sportu w Gminie Trzciel w 2023 roku pn.:

Prowadzenie szkolenia sportowego oraz organizacja i udział w zawodach i rozgrywkach sportowych

po zapoznaniu się z opinią Komisji Konkursowej zawartą w Protokole z Posiedzenia Komisji Konkursowej z dnia 20.01.2023r., organizacje, których oferty zostały rozpatrzone pozytywnie i którym przyznaję dotację na realizację zadania to:

1) Miejsko Gminny Ludowy Klub Sportowy „ORLĘTA” Trzciel – 41 500,00 zł (wnioskowana kwota 43 000,00 zł),

2)  Klub Sportowy „CHROBRY” Brójce – 41 500,00 zł (wnioskowana kwota 42 700,00 zł),

3) Stowarzyszenie Klub Sportowy Judo „DRAGON” Trzciel – 9 000,00 zł (wnioskowana kwota 9 800,00 zł),

4) Fundacja Piotra Reissa Poznań – 9 000,00 zł (wnioskowana kwota 10 000,00 zł).

§ 2. Do sprawowania kontroli merytorycznej i finansowej nad realizacją zadania wyznaczam pracownika referatu Gospodarki i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Trzcielu – podinspektora ds. promocji.

Burmistrz Trzciela

/-/ Jarosław Kaczmarek


Na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. 2022 poz. 1327, zm. Dz. U. z 2022 poz. 1265, 1812), oraz na podstawie § 11 Uchwały Nr XXXVIII/279/2022 Rady Miejskiej w Trzcielu z dnia 17 listopada 2022 r. w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Trzciel z organizacjami pozarządowymi w 2023 roku (Dziennik Urzędowy Woj. Lubuskiego z 25.11.2022r., poz. 2363), Burmistrz Trzciela przyznał w trybie bezkonkursowym dotacje na realizację zadań publicznych w ramach programu współpracy Gminy Trzciel z organizacjami pozarządowymi w 2023 roku następującym organizacjom:

1. Stowarzyszenie Chociszewo – Wspólna Przyszłość – Upowszechnianie kultury fizycznej wśród mieszkańców Gminy Trzciel – Organizacja biegu ulicznego Tropem Wilczym w Trzcielu – dotacja 2 000,00 zł

2. Koło Gospodyń Wiejskich w Brójcach - Upowszechnianie kultury, sztuki, ochrony dóbr i dziedzictwa narodowego wśród mieszkańców Gminy Trzciel - Dbamy o cmentarz ewangelicki w Brójcach - dotacja 2 000,00 zł

Burmistrz Trzciela

/-/ Jarosław Kaczmarek


DO GÓRY

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies klikając przycisk Ustawienia. Aby dowiedzieć się więcej zachęcamy do zapoznania się z Polityką Cookies oraz Polityką Prywatności.

Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Twoja przeglądarka blokuje powiadomienia. Kliknij Bezpieczna (Secure) i kliknij Zezwalaj
Dziękujemy, teraz zawsze będziesz na bieżąco!