Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies klikając przycisk Ustawienia. Aby dowiedzieć się więcej zachęcamy do zapoznania się z Polityką Cookies oraz Polityką Prywatności.
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Czwartek, 20 czerwca 2024
Imieniny: Bogna, Florentyna, Rafał
pochmurno
21°C

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi Miasta i Gminy Trzciel za 2020 rok

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi Miasta i Gminy Trzciel za 2020 rok

 

                                                                               Trzciel dnia:  30 kwiecień  2021 r.

 

Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt. 10 i art. 9tb ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1439 ) jednym z zadań Gminy Trzciel jest dokonywanie corocznej analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi w celu ich weryfikacji możliwości technicznych i organizacyjnych Gminy Trzciel w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi.

 

Zagadnienia ogólne.

  1. Od dnia 01.07.2013r. zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach odbiór odpadów komunalnych i ich zagospodarowanie od mieszkańców Gminy Trzciel realizowany jest przez Urząd Miejski w Trzcielu. Obecnie firmą, która została wybrana w trybie przetargu nieograniczonego jest P.P.H.U. „NIEWIADOMSKI” Władysław Niewiadomski ul. Pamiątkowa 32 66-300  Międzyrzecz.  
  2. Gmina Trzciel zorganizowała punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK) w siedzibie Przedsiębiorstwa Ochrony Środowiska „Mrówka” w Trzcielu na Osiedlu Jana III Sobieskiego 11, który czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach od godz. 7ºº do godz. 15ºº. Do punku mieszkańcy miasta i gminy Trzciel mogą dostarczać odpady selektywne: meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, gospodarstwo domowego, zużyte baterie, akumulatory, zużyte opony.

Wymienione odpady przyjmowane są nieodpłatnie.

Gruz z remontów posesji odbiera po zgłoszeniu  P.P.H.U. „NIEWIADOMSKI” Władysław Niewiadomski ul. Pamiątkowa 32 66-300  Międzyrzecz lub może być przyjęty również do PSZOK.

  1. Odpady zielone, przez które rozumie się odpady komunalne stanowiące części roślin pochodzących z pielęgnacji terenów zielonych, ogrodów, parków oraz odpady kuchenne można gromadzić w brązowych workach do odpadów segregowanych lub  kompostować we własnym zakresie w przydomowych kompostownikach na posesjach indywidualnych.

 

Ocena możliwości technicznych i organizacyjnych Gminy w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi

  1. Możliwość przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania. Na terenie Gminy Trzciel nie ma możliwości przetwarzania odpadów komunalnych. Obecnie wszystkie odpady zmieszane przekazywane są do Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych (IPOK) B+C ENERGIA Nowy Świat 17 Sulechów.
  2. Potrzeby inwestycyjne związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi:

- W 2020  roku  nie realizowano żadnych zadań inwestycyjnych związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi.

  1. Liczba mieszkańców:

a)    Liczba mieszkańców zameldowanych na dzień 31.12.2020 r. – 6406  osób,

b)   Systemem objęto: 4997 osób co stanowi 78 % ogółu mieszkańców,

c)    Ilość deklaracji stanowiących gospodarstwa domowe – 1880 ,- w tym:

- deklarujących segregację odpadów komunalnych – 1865 ,-  

- deklaracji bez segregacji – 15,-

d)   W stosunku do trzech właścicieli wszczęto postępowanie  o ustalenie wysokości opłaty zakończone złożeniem deklaracji.

  1. Ilość odpadów komunalnych wytwarzanych na terenie miasta i Gminy Trzciel.

1) W 2020 roku odebrano od mieszkańców miasta i gminy Trzciel łącznie :

1660,6 -  Mg (ton) z tego:

a) odebranych selektywnie 411,7 –  Mg

b) odebranych odpadów zmieszanych 1248,9  –   Mg

   

 

2) Osiągnięty poziom recyklingu.

a) osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji

    – brak danych

b) osiągnięty poziom recyklingu : papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła brak danych  

  1. Opłaty z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi w okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.:

a)    przypis 2020 r.  1352 575 - zł.

b)   wpłaty 2020 r. 1278 092  - zł.

c)    zaległości,  łącznie z 2020 r. 160 585 - zł.

  1. koszty obsługi systemu w okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.: 1230 406 zł.

a)    odbiór i zagospodarowanie odpadów  1148 762  - zł.

b)   prowadzenie punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK)  270 092 - zł.

c)    koszty administracyjne  54 550  - zł. w tym:

- wynagrodzenie pracowników

- szkolenia pracowników

- przesyłki pocztowe

- koszty eksploatacyjne (materiały biurowe, tonery itp.)

- usługi bankowe

- delegacje

- postępowania sądowe i skarbowe,

d) kara Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska  za nie osiągnięcie poziomu ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji  0,00  zł.

W ramach systemu mieszkańcy miasta i gminy Trzciel otrzymują od przedsiębiorcy odbierającego odpady:

a)      pojemniki do gromadzenia odpadów zmieszanych

b)      worki do odpadów selektywnie zbieranych (zielone-szkło, żółte-plastyk i metale, niebieskie-papier, brązowe na odpady biodegradowalne), odbierane raz w miesiącu

c)    gabaryty odbierane były jeden raz  w roku w okresie  jesiennym z uwagi na panującą pandemię COVID - 19.

 

Przygotował:

Podinsp. ds. gospodarki komunalnej i ochrony środowiska Tomasz Suterski

DO GÓRY
Włącz powiadomienia WebPush
Dziękujemy, teraz zawsze będziesz na bieżąco!
Przeglądasz tę stronę w trybie offline.
Przeglądasz tę stronę w trybie online.