Logo Gminy Trzciel
Powróć do: Urząd Miejski

Dane podstawowe i biura Urzędu


 

 

NAZWA GMINY:

Trzciel

RODZAJ:

GMW - Gmina miejsko-wiejska

POWIAT:

międzyrzecki

WOJEWÓDZTWO:

lubuskie

ADRES:

ul. Poznańska 22

KOD:

66-320

MIEJSCOWOŚĆ:

Trzciel

KONTAKT:

telefon: (+48 95) 74-31-400

fax: (+48 95) 74-31-400

e-mail: urzad@trzciel.pl

Serwis internetowy: http://www.trzciel.pl

OBSZAR:

177,51 km2

LICZBA LUDNOŚCI:

6 604 mieszkańców

BURMISTRZ

Jarosław Kaczmarek

SEKRETARZ

Jacek Ignorek

SKARBNIK

Renata Kopeć

 
 

Godziny urzędowania
 
Poniedziałek 7:30 - 15:30

Wtorek 7:30 - 15:30

Środa 7:30 - 15:30

Czwartek 7:30 - 15:30

Piątek 7:30 - 15:30

 


Przyjęcie interesantów w sprawach skarg i wniosków

Burmistrz Trzciela - poniedziałek 13:30 - 16:00

 


Nr konta bankowego

Urząd Miejski
66-320 Trzciel
ul. Poznańska 22

Lubuski Bank Spółdzielczy w Międzyrzeczu o/ Trzciel
45 8367 0000 0060 0255 6000 0001

 


 Biura Urzędu

Numer biura

Stanowisko

Zakres prowadzonych spraw

Nr telefonu

Parter

1

 SEKRETARZ

 

95 74 31 436

660 751 057

2

Sekretariat

- przyjmuje podania, wnioski i korespondencję
- prowadzi rejestr skarg i wniosków

Tel./faks: 95 74 31 400
605 033 937

3

BURMISTRZ

 

95 74 31 400

4

Podinspektor

- ewidencja ludności
- dowody osobiste
- ochrona przeciwpożarowa
- obrona cywilna i sprawy wojskowe

95 74 31 405

5

 

- pomieszczenie gospodarcze
- informatyk

 

6

Referent

- gospodarka przestrzenna i budownictwo
- decyzje o warunkach zabudowy
- wydawania zaświadczeń o przeznaczeniu w miejscowym planie i zabytkach
- wydawanie wypisów i wyrysów z miejscowego planu

95 74 31 437

7

 

 

 

8

Podinspektor

- gospodarka przestrzenna i budownictwo
- ochrona zabytków
- decyzje o lokalizacji celu publicznego
- dokumentacja planistyczna

95 74 31 406

9

Podinspektor

- gospodarka lokalowa i komunalna
- wycinka drzew
- ochrona środowiska, przyrody i zwierząt
- gospodarka odpadami

95 74 31 402
604 136 818

10

Podinspektor

- infrastruktura 
- gospodarka wodna i drogowa
- rolnictwo i łowiectwo
- sprzedaż nieruchomości
- numeracja nieruchomości
- podział gruntów

95 74 31 407
606 690 527

11

Podinspektor

- promocja gminy
- sołectwa, fundusz sołecki
- organizacje pozarządowe
- cmentarze komunalne

95 74 31 413

12

Zastępca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego

- rejestr urodzonych dzieci
- zawarcie małżeństwa
- rejestr zgonów
- archiwum zakładowe
- biuro Rady Miejskiej

95 74 31 408

13

Radca Prawny

Biuro Radnych

- dyżury radnych

 

14

Kierownik Referatu Gospodarki i Ochrony Środowiska

- zamówienia publiczne
- projekty unijne
- inwestycje

95 74 31 423
605 033 642

15

Podinspektor

- ewidencja działalności gospodarczej
- zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
- dodatki mieszkaniowe i stypendia socjalne
- dodatki energetyczne
- ochrona zdrowia i przeciwdziałanie patologiom
- archiwum zakładowe

95 74 31 424

I Piętro

16

SKARBNIK GMINY

 

95 74 31 404

17

Podinspektor

- naliczanie wynagrodzeń i pochodnych
- wydawanie zaświadczeń o zarobkach i zatrudnieniu
- obsługa kasowa
- archiwum zakładowe

95 74 31 401

18

Podinspektorzy

- środki trwałe
- windykacja należności niepodatkowych
- wieczyste użytkowanie
- wystawianie faktur
- ewidencja majątku gminy
- księgowość budżetu gminy

95 74 31 412

19

ZASTĘPCA SKARBNIKA

 

95 74 31 411
605 033 492

20

Podinspektorzy

- wymiar podatków i opłat lokalnych
- windykacja należności
- księgowość podatkowa
- opłaty za odbiór odpadów komunalnych

95 74 31 411
605 033 492

 

Kierownik Referatu Oświaty 

 

95 74 31 409

668 851 125

 

Podinspektor 

- księgowość budżetowa szkół i przedszkoli

 

95 74 31 409

668 851 125

 

Podinspektor

- wynagrodzenia i płace pracowników oświaty

95 74 31 403

 

Podinspektor 

- księgowość budżetowa szkół i przedszkoli

95 74 31 437

 

Sala narad 

 

 

 

Przedsiębiorstwo Ochrony Środowiska MRÓWKA             95 74 29 065

POCZTA Trzciel                                                                                  95 72 78 474

Centrum Kultury                                                                              665 700 620, 665 700 621, 95 74 31 138

BIBLIOTEKA                                                                                        95 74 31 325

BANK Spółdzielczy                                                                          95 74 28 040

POLICJA                                                                                               95 74 29 221

Zespół Edukacyjny Trzciel                                                           95 74 31 218

Zespół Edukacyjny Brójce                                                           95 74 34 110

 


Ważne telefony

Kontakt z Urzędem Miejskim w Trzcielu po godzinie 15:30:

- zarządzanie kryzysowe - Krzysztof Terlecki - nr telefonu 695 751 003

- zagrożenia na drogach - Natalia Szczepaniak - nr telefonu 606 690 527

- bezdomne zwierzęta - Monika Zocholl - nr telefonu 604 136 818