Logo Gminy Trzciel
Powróć do: Realizowane projekty

Budowa promenady wzdłuż rzeki Obry w Trzcielu z zagospodarowaniem terenu plaży nad jeziorem Młyńskim i budową drogi dojazdowej do plaży

Budowa promenady wzdłuż rzeki Obry w Trzcielu z zagospodarowaniem terenu plaży nad jeziorem Młyńskim i budową drogi dojazdowej do plaży

 

W ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, Gmina Trzciel otrzymała środki finansowe na realizację zadania pn. „Budowa promenady wzdłuż rzeki Obry w Trzcielu z zagospodarowaniem terenu plaży nad jeziorem Młyńskim i budową drogi dojazdowej do plaży.”

W ramach inwestycji planuje się budowę promenady dla ruchu pieszego łączącej plażę z obszarem przy moście nad rzeką Obrą. Na terenie plaży zakłada się wykonanie miejsc postojowych, utwardzenie terenu pod organizację imprez masowych, wykonanie chodników dla pieszych, ustawienie elementów małej architektury, wykonanie slipu do wodowania łodzi. Droga dojazdowa łącząca plażę z drogą powiatową będzie wykonana z nawierzchni z betonowej kostki brukowej. Celem inwestycji jest zwiększenie atrakcyjności turystycznej obszaru rzeki Obry i jeziora Młyńskiego.

Wartość całkowita inwestycji: 4 510 470,01 zł

Kwota uzyskanego dofinansowania: 4 050 000,00 zł