Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies klikając przycisk Ustawienia. Aby dowiedzieć się więcej zachęcamy do zapoznania się z Polityką Cookies oraz Polityką Prywatności.
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Sobota, 02 marca 2024
Imieniny: Halszka, Helena, Radosław
pochmurno
10°C

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego

Ocena 0/5

ZARZĄDZENIE NR 450/2024 
 BURMISTRZA TRZCIELA

z dnia 6 luty 2024 r.

w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych związanych 
z realizacją  zadań samorządu Gminy Trzciel w roku 2024 przez organizacje pozarządowe i inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego

Na podstawie art. 11 ust. 1 i 2  oraz art. 13 ustawy z dnia  24 kwietnia  2003 roku  o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz.571) zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. Ogłasza się otwarty konkurs ofert na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu Gminy Trzciel w roku 2024 przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w zakresie działalności na rzecz osób starszych (w tym osób z niepełnosprawnością).

2. Ogłoszenie o konkursie ofert stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Ostatecznego wyboru ofert dokonuje Burmistrz Trzciela na podstawie wyników prac komisji konkursowej w składzie: 2 przedstawicieli Burmistrza Trzciela i 2 przedstawicieli Ośrodka Pomocy Społecznej w Trzcielu. 

§ 3. Zarządzenie podlega ogłoszeniu:

1) w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Trzcielu i Organizatora konkursu;

2) na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Trzcielu i Organizatora konkursu;

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Ośrodka Pomocy Społecznej.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Trzciela

Jarosław Kaczmarek

 

Załącznik do zarządzenia Nr 450/2024 Burmistrza Trzciela z dnia 6 luty 2024 r.

Burmistrz Trzciela ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2024 roku  w zakresie działalności na rzecz osób starszych (w tym osób z niepełnosprawnością)

I. Rodzaj zadania.

„Prowadzenie Zielonego Gospodarstwa Opiekuńczego na terenie wiejskim Gminy Trzciel”, którego celem jest zwiększenie dostępności usług opiekuńczo-aktywizujących oraz zdrowotnych na obszarach wiejskich w oparciu o wykorzystanie potencjału gospodarstwa rolnego/agroturystycznego lub zagrody edukacyjnej.
Zielone Gospodarstwo Opiekuńcze przeznaczone jest dla osób starszych i z niepełnosprawnością – mieszkańców Gminy Trzciel. Uczestnicy podzieleni zostaną na dwie grupy 8 osobowe. Zajęcia w systemie zmianowym. Za rekrutację i kierowanie uczestników do Zielonego Gospodarstwa Opiekuńczego odpowiada Organizator konkursu - Ośrodek Pomocy Społecznej w Trzcielu.
Organizator i Ogłaszający  przed wyborem Oferenta zastrzegą sobie wizytację w miejscu, w którym prowadzone będzie Zielone Gospodarstwo Opiekuńcze. 
1. Infrastruktura gospodarstwa (minimalne wymagania):

1) Odległość Zielonego Gospodarstwa Opiekuńczego od granicy administracyjnej miasta Trzciel  do 10 km.

2) Pomieszczenie pełniące funkcję pokoju dziennego (wyposażonego w stół i krzesła o powierzchni odpowiedniej dla ok. 10 osób). Pokój dzienny będzie przeznaczony do: zajęć integracyjnych, terapii zajęciowej, spotkań grupowych, spożywania posiłków.

3) Pomieszczenie przeznaczone do odpoczynku. W pomieszczeniu musi być przynajmniej jedno miejsce do odpoczynku/leżenia. 

4) Pomieszczenie przeznaczone do realizacji usług zdrowotnych (oddzielne lub wskazane w pkt 2).

5) Toaleta i łazienka wyposażona w: WC, umywalkę, prysznic/wannę, ręczniki. Pomieszczenia te mogą być połączone.

6) Szatnia – przeznaczona do przechowywania odzieży należącej do uczestników Zielonego Gospodarstwa Opiekuńczego.

7) Kuchnia/aneks kuchenny wyposażona w: zlew, kuchenkę gazową/elektryczną, naczynia, garnki, blat roboczy, sztućce, kuchenkę mikrofalową, czajnik, lodówkę, drobny sprzęt AGD.

8) Miejsca do przebywania na świeżym powietrzu i swobodny dostęp do budynku (bez barier architektonicznych).

9) Pomieszczenia powinny spełniać warunki dla pomieszczeń przeznaczonych na stały pobyt ludzi, w których przebywanie tych samych osób w ciągu doby trwa dłużej niż 4 godziny zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2022 r., poz. 1225). Pomieszczenia powinny być pozbawione barier architektonicznych.

10) Odpowiednie warunki w ww. pomieszczeniach tj.: odpowiednia temperatura, wentylacja, oświetlenie, dostępność mediów.

11) Infrastruktura gospodarstwa rolnego przeznaczonego do terapii. W bezpośrednim otoczeniu miejsca realizacji zadania wskazane są zwierzęta domowe i/lub gospodarskie. Osoby przebywające w gospodarstwie mają mieć zapewniony dostęp do ogródka, czy rabat z roślinami, w tym możliwość pielęgnacji roślin

12) Oferent zapewni bezpieczeństwo osób korzystających z gospodarstwa opiekuńczego i ich opiekunów, w  tym odpowiada za minimalizację ryzyka utraty zdrowia. Ogłaszający wymaga by Oferent realizując usługę m.in. wyeliminował z terenów zielonych w gospodarstwie rośliny trujące, toksyczne, kolczaste i o ostrych liściach (mogące spowodować poważne zranienia) lub uniemożliwił dostęp do nich osób korzystających, zabezpieczył maszyny i sprzęt w sposób uniemożliwiający ich użycie przez korzystających bez nadzoru, zapewnił bezpieczne kontakty ze zwierzętami.

13) Oferent odpowiedzialny jest za zapewnienie bezpieczeństwa pożarowego i sanitarnego (m.in. w kwestiach związanych z podawaniem i spożywaniem przez uczestników posiłków).

14) Ogłaszający nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane przez osoby przebywające w gospodarstwie opiekuńczym. 

2. Organizacja usług:

1) Prowadzenie Zielonego Gospodarstwa Opiekuńczego opiera się o założenia ,,Lubuskiego modelu usług społecznych na terenach wiejskich”.

2) Ramy czasowe funkcjonowania gospodarstwa: w dni powszednie od poniedziałku do piątku (wyłącza się święta i dni wolne od pracy) w godzinach 08:00 – 16:00, łącznie z czasem  transportu w dwie strony.

3) Oferent zapewni materiały i gry dla osób korzystających z  usług opiekuńczych w gospodarstwie opiekuńczym, w zależności od prowadzonych zajęć, terapii m.in.: materiały do zajęć manualnych tzw. arteterapii, która pomoże usprawnić koordynację wzrokowo-ruchową oraz pobudzić zainteresowanie i zagospodarować czas wolny. Wybór gier jest dobrowolny w zależności od potrzeb i upodobań uczestników. Zakupione gry powinny służyć wspomaganiu funkcji poznawczych, które ulegają degradacji w procesie starzenia się.

4) Oferent zapewni również dostęp do internetu na potrzeby przeprowadzonych szkoleń/warsztatów online m.in. w zakresie podniesienia świadomości względem bezpieczeństwa seniorów.

5)  Zapewnienie ubezpieczenia NNW. Ubezpieczeniem powinni zostać objęci wszyscy uczestnicy przebywający w gospodarstwie. Usługa ubezpieczenia powinna obejmować: grupowe ubezpieczenie NNW na czas realizacji przedmiotu zamówienia ze szczególnym uwzględnieniem kosztów leczenia i następstw nieszczęśliwych wypadków. Oferent jest zobowiązany do przedłożenia Organizatorowi kopii polisy potwierdzającą jej opłacenie – pierwszego dnia uczestnictwa uczestników gospodarstwa opiekuńczego w gospodarstwie.

6) Oferent musi zapewnić: świadczenie opieki dziennej, terapii zajęciowej (m.in. socjoterapia, arteterapia, ergoterapia), świadczenie usług zdrowotnych i muzykoterapeutycznych/tanecznych dla uczestników gospodarstwa opiekuńczego.

7) Opracowanie planów terapii z wykorzystaniem potencjału gospodarstwa oraz z uwzględnieniem potrzeb uczestników. Gospodarstwo opiekuńcze działając na terenie wsi, wykorzystuje zasoby środowiska naturalnego oraz specyficzny dla niego system funkcjonowania (ogród, zwierzęta). 
W zależności od zasobów gospodarstwa i preferencji uczestników w ww. programach można kłaść nacisk na realizację: zooterapii, naturoterapii, silvioterapii, agroterapii. Opracowanie planów nastąpi we współpracy z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Trzcielu.

3. Personel

1)    Zatrudnienie na umowę o pracę opiekuna, który:

a) posiada kwalifikacje do wykonywania jednego z zawodów: opiekun środowiskowy, AON, pielęgniarz, opiekun osoby starszej, opiekun medyczny, opiekun kwalifikowany w domu pomocy społecznej, lub

b) posiada doświadczenie w realizacji usług opiekuńczych, w tym zawodowe, wolontariackie lub osobiste wynikające z pełnienia roli opiekuna faktycznego i odbył minimum 80-godzinne szkolenie z zakresu realizowanej usługi, w tym udzielania pierwszej pomocy lub pomocy przedmedycznej,

c) posiada badanie lekarskie do celów sanitarno – epidemiologicznych.

2) zakres obowiązków i odpowiedzialności – opiekuna:

a) udzielanie wsparcia i pomocy uczestnikom gospodarstwa opiekuńczego w zakresie wykonywania czynności dnia codziennego oraz korzystania z zajęć i aktywności w gospodarstwie;

b) opieka nad uczestnikami i czuwanie nad ich bezpieczeństwem w trakcie pobytu  w gospodarstwie;

c) dostosowywanie świadczonej opieki i sposobu organizacji dnia/zajęć w gospodarstwie do potrzeb i możliwości uczestników gospodarstwa opiekuńczego;

d) organizowanie czasu uczestnikom;

e) utrzymywanie kontaktu z rodziną (opiekunami faktycznymi) uczestników gospodarstwa opiekuńczego,

f) w tym w szczególności przekazywanie im informacji na temat pobytu uczestnika w gospodarstwie;

g) nadzorowanie pracy wykonywanej przez wolontariusza/y skierowanego przez Oferenta lub/ i Ośrodek Pomocy Społecznej  do świadczenia zajęć kreatywno – ruchowych;

h) prowadzenie dokumentacji merytorycznej potwierdzającej funkcjonowanie gospodarstwa (m.in. listy obecności uczestników gospodarstwa opiekuńczego, prowadzenie kart czasu pracy) prowadzenie innych dokumentów potwierdzających realizację poszczególnych działań oraz jej terminowe dostarczanie dla– Organizatora - Ośrodka Pomocy Społecznej w Trzcielu. Wzory tych dokumentów zostaną dostarczone przez Organizatora.

i) nadzorowanie korzystania przez uczestników gospodarstwa opiekuńczego z infrastruktury gospodarstwa, sprzętu, dodatkowego wyposażenia, gier i innych materiałów;

j) dbanie o infrastrukturę gospodarstwa, gdzie sprawowana jest opieka oraz sprzęty i wyposażenie;

k) zgłaszanie braków i nieprawidłowości Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Trzcielu, w tym nadzorowanie stanu infrastruktury gospodarstwa, gdzie sprawowana jest opieka, oraz propozycji usprawnień mogących mieć wpływ na świadczenie usług opiekuńczych oraz bezpieczeństwo;

l) nadzorowanie zachowań uczestników gospodarstwa opiekuńczego, zwłaszcza jeśli może mieć to wpływ na bezpieczeństwo uczestników gospodarstwa opiekuńczego oraz personelu gospodarstwa;

m) zachowywanie w tajemnicy informacji poufnych, do których będzie mieć dostęp w związku 
z wykonywanymi obowiązkami, w szczególności danych osobowych, w tym danych szczególnych/ wrażliwych;

n) współpraca z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Trzcielu w zakresie dostosowania wsparcia do indywidualnych potrzeb uczestników gospodarstwa opiekuńczego;

o) udzielanie informacji i promocja gospodarstwa opiekuńczego oraz projektu pn. „Zielone gospodarstwa opiekuńcze” (w ramach którego funkcjonują gospodarstwa opiekuńcze).

WAŻNE: Oferent musi zapewnić zastępstwo w zakresie funkcjonowania gospodarstwa opiekuńczego i sprawowania opieki w razie nieobecności opiekuna  zatrudnienie asystenta.

3) zatrudnienie asystenta

Usługa asystencka powinna być świadczona przez:

a) asystenta osoby niepełnosprawnej (AON) – warunkiem zatrudnienia AON jest ukończone kształcenie w zawodzie asystenta osoby niepełnosprawnej zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie podstawy programowej kształcenia w zawodach (Dz. U. poz. 184, z późn. zm.);

b) asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej (AOON) – warunkiem zatrudnienia kandydata jako AOON jest uzyskanie pozytywnej opinii psychologa na podstawie weryfikacji predyspozycji osobowościowych oraz kompetencji społecznych:

- podstawowych: empatia, zrównoważenie emocjonalne, solidność, zaradność, cierpliwość, dyskrecja, odporność na stres, kultura osobista, motywacja do pracy;

- pożądanych: umiejętność słuchania, umiejętność nawiązywania kontaktu z innymi, umiejętność zachowań asertywnych;

lub po uzyskaniu pozytywnej opinii psychologa, AOON mogą zostać kandydaci:

- posiadający doświadczenie w realizacji usług asystenckich, w tym zawodowe, wolontariackie lub osobiste, wynikające z pełnienia roli opiekuna faktycznego;

- bez adekwatnego doświadczenia, którzy odbyli minimum 60-godzinne szkolenie asystenckie. Szkolenie składa się z minimum 20 godzin części teoretycznej z zakresu wiedzy ogólnej dotyczącej niepełnosprawności, udzielania pierwszej pomocy, pielęgnacji i obsługi sprzętu pomocniczego oraz z minimum 40 godzin części praktycznej w formie przyuczenia do pracy np. praktyki, wolontariat.

Na stanowisko asystenta powinna być zaangażowana osoba w przeciętnym wymiarze 30 godz. miesięcznie.

4. Transport uczestników 

1) Za transport (dowóz do gospodarstwa i odwiezienie do miejsca zamieszkania) uczestników gospodarstwa opiekuńczego odpowiada Ośrodek Pomocy Społecznej w Trzcielu;

2) Transport odbywać się będzie pojazdem przeznaczonym do przewozu osób, a kierowca posiadać będzie stosowne uprawnienia;

3) Pojazd, który będzie przeznaczony  do przewozu osób jest sprawny technicznie, posiada ważne badania techniczne oraz ważne ubezpieczenie OC. Przewóz osób odbywać się będzie zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.

4) Oferent w przypadku organizacji wyjazdów w ramach gospodarstwa opiekuńczego  zobowiązany jest do zapewnienia w trakcie przejazdu odpowiednich warunków bezpieczeństwa i higieny oraz wygody i należytej opieki.

5. Wyżywienie

1) Oferent zapewni osobom przebywającym w gospodarstwie  każdego dnia śniadania i dwudaniowy obiad dla każdego uczestnika;

2) Posiłki przygotowywane na miejscu (w gospodarstwie) z zachowaniem warunków sanitarnych i higienicznych zgodnie z przepisami prawa obowiązującymi w tym zakresie.

3) Uczestnicy gospodarstwa opiekuńczego mogą być angażowani do przygotowywania śniadania. Ze wspólnym przygotowywaniem posiłków można połączyć wiele dodatkowych zadań m.in.: organizacje warsztatów kulinarnych, czy ekologiczną uprawę roślin. Osoby odpowiedzialne 
za przygotowywanie posiłków z uczestnikami, powinny posiadać wiedzę na temat zrównoważonej i zdrowej diety.

4) Dzienne wyżywienie składa się ze śniadania, obiadu złożonego z dwóch dań.  Przez cały dzień pobytu Oferent zapewni podopiecznym wodę/soki/kompot i ciepłe napoje. Posiłki powinny być wysokiej jakości, bez użycia produktów typu instant, z zachowaniem wszelkich norm żywieniowych;

5) Minimalne wymagania ilościowe:

- śniadanie: np. pieczywo - min. 20 dag/osobę, sałatka - min. 20 dag/osobę; kanapki: pieczywo - min. 20 dag/ osobę, masło - 2 dag/ osobę, sery - 5 dag/ osobę lub wędliny - 10 dag/osobę; warzywa - całość po min. 20 dag/osobę; gramatura podana w przykładach dotyczy jednej porcji;

- minimum raz w tygodniu będzie serwowane ciasto, które może zostać upieczone w trakcie warsztatów kulinarnych;

- swobodny i nieograniczony dostęp do wody mineralnej i/lub soków i/lub kompotu oraz ciepłych napoi (kawa, herbata) a także  dodatków do napoi (cukier, mleko, cytryna);

- Oferent ma obowiązek uwzględnić w zapewnieniu wyżywienia specjalne potrzeby (jeśli takie zostały zgłoszone przez osoby przebywające w gospodarstwie opiekuńczym).

6. Usługi zdrowotne

1) usługi zdrowotne będą dobierane i realizowane w zależności od potrzeb uczestników;

2) Oferent zapewni min. 50 godzin świadczeń zdrowotnych w okresie 10 miesięcy. Osoby, które będą świadczyły usługi zdrowotne muszą posiadać odpowiednie kwalifikacje i stosowne wykształcenie kierunkowe w danej dziedzinie; 

3) usługi zdrowotne jakie można zapewnić to poradnictwo i doradztwo m.in.: psychologa, logopedy, seksuologa, pedagoga, pielęgniarki środowiskowej, rehabilitanta/fizjoterapeuty i inne w zależności od potrzeb.

7. Organizacja warsztatów muzykoterapeutycznych/tanecznych 

W każdym miesiącu musi odbyć się jeden warsztat trwający ok. 2 godz. (10 warsztatów w ciągu realizacji zadania). Za zgodą Organizatora tematyka warsztatów może zostać zmieniona na taką jakiej oczekują uczestnicy. 

8. Zakup środków ochrony osobistej

Niezbędne środki ochrony osobistej, w które gospodarstwo powinno zostać wyposażone to m.in.: mydło w płynie, ręczniki papierowe, żel antybakteryjny i płyn dezynfekujący. 

9. Wypożyczenie sprzętu

Oferent musi zabezpieczyć środki na wypożyczenie sprzętu, które w razie konieczności będzie służyło jako wsparcie dla uczestników w celu zwiększania ich samodzielności i umożliwienia pełnego korzystania z proponowanych zajęć/ wycieczek (np. wózek inwalidzki, chodzik).

10. Pozostałe informacje dot. realizacji zadania

Ogłaszający oczekuje od Oferenta pełnej współpracy w zakresie:

1) uzgadniania wszelkich kwestii związanych z realizacją usług opiekuńczych w gospodarstwie;

2) opracowywania planów terapii;

3) utrzymywania stałego kontaktu (wyznaczenie osoby/osób do kontaktów roboczych, spotkania robocze, telefoniczne, e-mail, pisma);

4) informowania Organizatora o ewentualnych zmianach personelu skierowanego do wykonania oferty;

5) bieżącego informowania Organizatora o wszelkich trudnościach związanych z realizacją zadania.

11. Wymagany wkład własny:
Podmioty składające ofertę mogą wnieść  wkład własny. W przypadku wkładu własnego finansowego pochodzącego  od osób przebywających w gospodarstwie nie może wynosić więcej niż 100,00 zł ( słownie: sto złotych 00/100) miesięcznie od osoby.

II. Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację zadania.

Na realizację zadania w 2024r. planuje się przeznaczyć kwotę w wysokości: 140.000 zł (sto czterdzieści tysięcy złotych 00/100 złotych), z czego 15% tej kwoty Oferent może maksymalnie przeznaczyć na koszty związane z obsługą zadania.

III. Zasady przyznawania środków.

1. Środki finansowe na realizację zadania pochodzą z budżetu własnego Gminy Trzciel.

2. Zlecenie zadania następuje z odpowiednim zastosowaniem przepisów art. 16 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023r. poz. 571).

3. Wysokość przyznanych środków może być niższa niż wnioskowana w ofercie. W takim przypadku oferentowi przysługuje prawo negocjowania zmniejszenia zakresu rzeczowego zadania lub rezygnacji z jego realizacji.

4. W przypadku, o którym mowa w ust. 2, oferent zobowiązany jest do dostarczenia aktualizacji planu i harmonogramu/opisu rezultatów/kalkulacji przewidywanych kosztów.

5. Burmistrz Trzciela może odmówić podmiotowi wyłonionemu w konkursie przyznania środków finansowych i podpisania umowy w przypadku, gdy okaże się, iż rzeczywisty zakres realizowanego zadania znacząco odbiega od opisanego w ofercie, podmiot lub jego reprezentanci utracą zdolność do czynności prawnych, zostaną ujawnione nieznane wcześniej okoliczności podważające wiarygodność merytoryczną lub finansową oferenta.

6. Szczegółowe i ostateczne warunki realizacji, finansowania i rozliczania zadania (w tym ewentualne kwestie związane z płatnością wynagrodzenia w transzach) reguluje umowa zawarta pomiędzy oferentem, a Gminą Trzciel.

7. Umowa z oferentem zostanie zawarta po podpisaniu umowy przez Gminę Trzciel.

IV. Termin i warunki realizacji zadania.

1. Zadanie winno być zrealizowane w okresie 01.03.2024r. - 31.12.2024r. (łącznie 10 miesięcy).

2. Zadanie powinno   być   zrealizowane   z najwyższą   starannością,   zgodnie   z zawartą   umową   oraz obowiązującymi standardami i przepisami prawa, w zakresie opisanym w ofercie.

3. Oferent wydatkuje przyznane środki finansowe po podpisaniu umowy z Gminą Trzciel.

V. Termin składania ofert.

1. Oferty należy składać w sekretariacie Ośrodka Pomocy Społecznej w Trzcielu, Plac Zjednoczenia Narodowego 9,  w terminie do 5 marca 2024r. do godz. 15:00.

2. O terminie złożenia oferty decyduje data wpływu do Ośrodka Pomocy Społecznej w Trzcielu.

3. Druk oferty zamieszczony jest wraz z Ogłoszeniem.

4. Do oferty należy załączyć:

1) w przypadku wyboru innego sposobu reprezentowania podmiotu składającego ofertę niż wynika z KRS lub innego właściwego rejestru – dokument potwierdzający upoważnienie do działania w imieniu oferenta (pełnomocnictwo) zawierający:

a) upoważnienie do składania oferty na realizację określonego zadania publicznego i/lub,

b) zgodę na zawarcie umowy w imieniu podmiotu składającego ofertę.

2) informację zawierającą nr rachunku bankowego oferenta oraz dane osoby upoważnionej lub osób

upoważnionych do zawierania umów (imię, nazwisko, funkcja oraz nr PESEL) – załącznik do oferty,

3) statut.

5. Dokumenty dołączone do oferty należy złożyć w formie oryginału lub kopii opatrzonej klauzulą:

,,Stwierdzam zgodność z oryginałem” wraz z datą na każdej stronie dokumentu oraz podpisem osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli w imieniu organizacji pozarządowej.

6. W przypadku, gdy osoby uprawnione nie dysponują pieczątkami imiennymi, podpis powinien zawierać pełne imię i nazwisko oraz funkcję pełnioną w reprezentacji organizacji pozarządowej.

VI. Termin, tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert.

1. Wybór ofert zostanie dokonany w ciągu 30 dni od upływu terminu składania ofert.

2. Oferty złożone po terminie lub przez podmiot nieuprawniony nie będą rozpatrywane.

3. Oferty zwierające błędy formalne nieuzupełnione w terminie 5 dni od dnia powiadomienia pisemnego, mailowego lub telefonicznego – zostaną odrzucone z przyczyn formalnych.

4. Za błąd formalny przyjmuje się w szczególności złożenie oferty:

1) w niewłaściwy sposób (przesłanie faxem, drogą elektroniczną);

2) na niewłaściwym druku oferty;

3) bez podpisów osób upoważnionych;

4) wypełnionej w sposób nieczytelny (uniemożliwiający przeczytanie);

5) niekompletnie wypełnionej;

6) dotyczącej realizacji więcej niż jednego zadania;

7) przez organizację pozarządową, która według statutu nie prowadzi działalności w dziedzinie objętej

konkursem;

8) zawierającej błędną kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania.

9. Komisja konkursowa przedstawia swoją propozycję wysokości środków finansowych na realizację

zadania publicznego.

10. Ocena Komisji wraz z propozycją wysokości środków finansowych jest przekazywana Burmistrzowi

Trzciela, który podejmuje ostateczną decyzję w tej sprawie.

11. Od decyzji Burmistrza Trzciela nie stosuje się trybu odwołania.

VII. Postanowienia końcowe.

1. Wyniki konkursu zostaną podane do publicznej wiadomości w formie zarządzenia Burmistrza Trzciela, umieszczonego w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Trzciel, na tablicy ogłoszeń oraz na stronie Urzędu Miejskiego w Trzcielu i Ośrodka Pomocy Społecznej w Trzcielu.

2. Dodatkowe informacje na   temat   konkursu   można   uzyskać   w siedzibie   Ośrodka Pomocy Społecznej  w Trzcielu, Plac Zjednoczenia Narodowego, w godz. pracy ośrodka,   lub pod   numerem   telefonu:   (+48) 95 7431 414.

3. Ochrona danych osobowych: Administratorem danych osobowych zawartych w złożonych ofertach jest Burmistrz Trzciela. Dane osobowe zostaną wykorzystane na potrzeby przeprowadzenia otwartego konkursu ofert w ramach realizacji zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych i są   niezbędne do    wypełnienia    obowiązku    prawnego    wynikającego    z ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Osobom, których dane zostały zawarte w ofertach przysługują prawa: dostępu, usunięcia, sprostowania, ograniczenia oraz sprzeciwu wobec danych osobowych, których ich dotyczą. Szczegółowe informacje o przetwarzaniu danych osobowych w związku z ogłoszonym otwartym konkursem ofert dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej przy ogłoszeniu konkursowym.

Burmistrz Trzciela

Jarosław Kaczmarek

Pliki do pobrania:

Oferta realizacji zadania publicznego
Format: docx, 54.6 kB
powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Dodaj komentarz

Spodobała Ci się informacja? Zostaw nam swoją opinię
- to dla Ciebie staramy się być najlepsi, a Twoje zdanie bardzo nam w tym pomoże!
Twoja ocena
Ocena (0/5)

Pozostałe
aktualności

DO GÓRY
Dziękujemy, teraz zawsze będziesz na bieżąco!
Przeglądasz tę stronę w trybie offline.
Przeglądasz tę stronę w trybie online.